Đâu là giải pháp thu hút đầu tư của Long An ?

logo

Đâu là giải pháp thu hút đầu tư của Long An ?

Là tỉnh đang dẫn đầu các tỉnh ĐBSCL và đứng thứ 12 trong số 63 tỉnh, thành phố của cả nước về thu hút vốn FDI, Long An chiếm đến gần 65% tổng số dự án và 34,55% vốn đăng ký FDI đầu tư vào ĐBSCL… Thu hút vốn FDI tăng nhanh đã góp phần tăng trưởng GDP và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhưng chất lượng thu hút chưa cao. Các dự án mang tính lan tỏa, lôi kéo doanh nghiệp trong nước cùng phát triển còn hạn chế, chưa góp phần xây dựng công nghiệp công nghệ cao ở tỉnh. Các dự án đầu tư vào nông nghiệp và dịch vụ thân thiện với môi trường còn ít, nhiều dự án còn gây ô nhiễm, tình hình chuyển giá, né thuế của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh vẫn còn…

Theo các chuyên gia kinh tế, Long An không nên thu hút vốn FDI bằng mọi giá, tránh xung đột giữa các lĩnh vực mà nên có chính sách chọn lọc, đầu tư đồng đều trên nhiều lĩnh vực để tạo ra xung lực cho nền kinh tế. Thu hút vốn FDI phải gắn với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh theo hướng tăng trưởng xanh, không đánh đổi môi trường lấy kinh tế; tập trung vào các ngành sử dụng nhiều lao động phổ thông, các ngành có hàm lượng kỹ thuật và công nghệ và các ngành dịch vụ cao cấp…; liên kết với các tỉnh ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, cảng biển…

Long An định hướng đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, GDP bình quân đạt khoảng 80 triệu đến 85 triệu đồng/người/năm (khoảng 3.800 USD), tỷ trọng các ngành nông nghiệp chiếm 15%, công nghiệp là 45%, dịch vụ là 40% và phấn đấu trở thành tỉnh đầu tàu kinh tế của khu vực ĐBSCL. Để đạt được mục tiêu đề ra, Long An đang tạo bước đột phát trong thu hút đầu tư bằng cách huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp, gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chuỗi giá trị ngành hàng theo hướng bền vững. Long An luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến tìm hiểu cũng như thực hiện dự án đầu tư; xem khó khăn của doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng là khó khăn của tỉnh, thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh.

Các dự án bất động sản khu đô thị hưởng lợi và phát triển mạnh

Với sự phát triển nhanh của các khu công nghiệp dẫn đến nhu cầu ở tăng nhanh theo thời gian, nên gần đây các dự án khu đô thị để ở với mức giá rẻ, thanh toán dài hạn mọc lên liên tục có thể kể đến như dự án bella mỹ hạnh của chủ đầu tư Trần Anh.

dự án bella vista city trần anh

Theo: Bella Mỹ Hạnh

Xem nhanh: dự án Bella Mỹ Hạnh